• Mittalaitteet

  • Milwaukee logo

    Milwaukee on maailmanlaajuinen veden analysointiin tarkoitettujen sähkökemiallisten instrumenttien valmistaja. Mittareilla voidaan analysoida mm. veden pH, johtokyky, suolaisuus, liuennut happi, lämpötila, sameus, kloori, ammoniakki, kupari, kloridi, fosfaatti, rauta, jne.

  • Mittaa, analysoi ja opi! Vernierin monipuolinen mittauslaite- ja anturivalikoima mahdollistaa mielenkiintoiset ja havainnolliset fysiikan, kemian ja biologian tutkimukset kaikilla kouluasteilla. Helppokäyttöiset, kestävät ja luotettavat laitteet sekä ohjelmistot tekevät mittaamisesta mukavaa ja yksinkertaista.